MAGAZINE

 

ตลอด 4 ปี ที่เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
 
นำเสนอเรื่องราวและมุมมองใหม่ๆ ของจังหวัดระยอง
 
                                               
 
 
 
 
 1. โดยผ่านเนื้อหาที่ แตกต่าง และ ตรงความต้องการ ของผู้อ่าน
 

 
2. ผ่าน DESIGN ที่เป็นเอกลักษณ์
 
 
3. ผ่านโฆษณาที่เน้น ภาพลักษณ์ มากกว่าแค่การขาย แบบธรรมดา